In opdracht van Garage2020 Rotterdam ontwierp Karlijn Simons (als meesterproef voor de studie International Lifestyle Studies van Fontys ACI) een kijk- en doeboek voor jongeren met lichte stemmingsklachten.

 

 

 

Het aantal jongeren met depressieve klachten lijkt toe te nemen. In gesprekken met jongeren, die zelf een depressie hebben gehad, blijkt dat de zoektocht naar hulp vaak niet eenvoudig was en dat er vaak sprake was van lange wachttijden. Deeply Dippie wil hulp laagdrempeliger maken en jongeren direct iets concreets meegeven, waar ze zelf mee aan de slag kunnen. 

 

Jongeren hadden bij de pre-prototype sessie een unanieme voorkeur voor een offline ontwerp – een boek. Ze vinden het belangrijk om met hulp van het boek stil te staan bij zichzelf en vinden een boek hiervoor passender dan een online medium.

En nu verder?

Op 26 juni 2018 hebben we een co-creatie sessie gehouden, waarbij psychologen, psychiaters, hulpverleners, ontwerpers, beleidsmakers en alternatief geneeskundigen aanwezig waren. Hierin hebben we verder gedacht over de inhoud van het boek, op weg naar een eerste prototype. Op dit moment werken we verder aan dit prototype, wat in september 2018 getest zal worden. Doel is om dit boek zo snel mogelijk realiteit te laten worden!!

Meer weten?

Neem contact op met Jacqueline of Donna via jacqueline@garage2020.nl of donna@garage2020.nl