Rik is een project dat draait om kinderen zelf de regie laten houden over hun jeugdzorgtraject. Rik is opgestart door een samenwerking van Garage2020 en De Kindertelefoon en is ervan overtuigd dat kinderen zelf heel veel kunnen en willen.

Op dit moment wordt in een zorgtraject nog teveel beslist door zorginstellingen en ouders, terwijl het kind degene is die eronder lijdt. Wij pleiten voor een directer contact tussen zorg en kind, waarbij het kind aangeeft wat er wanneer gebeurt.

 

Onze doelgroep is kinderen van 8-18 jaar. Onder deze groep kinderen houden we momenteel een enquête over problemen oplossen en hulp/advies vragen. Ken je iemand binnen deze doelgroep die de enquête in wil vullen? Stuur de link door:
http://bit.ly/2lgN5MR

 

Voor vragen, opmerkingen of overige informatie, mail naar rik@garage2020.nl