Noaberschap in het kennisatelier

Ook deze tweede meetup was ontzettend waardevol! Meer dan 60 geïnteresseerden met verschillende achtergronden, leeftijden, culturen en branches hebben meegeholpen met het verder uitwerken van de thema’s en hebben ons van ontzettend veel feedback voorzien.

Key note: Edwin Dertien

Na een korte introductie door onze Fleur trapte Edwin Dertien de avond af met een inspirerende presentatie over ASSortiMENS, een werkplaats waar op maat invulling wordt gegeven voor mensen met autisme. Edwin nam ons mee in alle stappen van het proces dat hij doorlopen had bij het oprichten en uitbouwen hiervan, van idee tot de fantastische organisatie die er nu staat.

Hoe verliep dit proces, wat waren kritische leermomenten en wat is belangrijk bij het opzetten van een succesvolle onderneming? Take-home message? Feedback is onmisbaar!

Thema’s

In Twente zijn we aan het werk met twee thema’s.


JEUGD UIT DE KNEL

KEUZESTRESS

Voor elk van deze thema’s hadden we twee concepten uitgewerkt, die we op verschillende momenten in groepen hebben gepitcht en besproken. Dat levert ongelooflijk veel waardevolle informatie op!

Zó veel zelfs, dat we een hele tijd bezig geweest zijn om alles te verwerken en te vertalen naar concrete ontwerpen voor onze prototypes.

Impressie


 

En nu?

Jouw input blijft hard nodig om de juiste stappen voorwaarts te zetten richting een prototype dat echt werkt. We vragen aan jullie om met ons mee te denken, kritisch en enthousiast naar de concepten te kijken en antwoorden te vinden op onze dilemma’s. Dus wil je een keer meedenken, laat wat van je horen!

Sponsoren