De Garagebot is een initiatief ontwikkeld vanuit Garage2020 met als doel het introduceren van een laagdrempelige manier om hulp te ontvangen. Via de chatbot kunnen jongeren op Facebook met behulp van korte interventies op ieder gewenst moment praten over belangrijke ontwikkelingen in hun leven. Deze interacties worden inzichtelijk gemaakt voor de jongere en indien hij dit wil voor anderen: ouders, betrokken zorgprofessionals of docenten. Met als doel het creëren van een feedbackloop die jongeren helpt bij het vergroten van hun veerkracht.

Wat nu?


De Garagebot is op kleine schaal (10 personen) getest en klaar om op grotere schaal getest te worden (100 personen). De vraag tijdens het testen zal zijn: hoe kunnen we interacties met de bot voor zowel professionals als jongeren verbeteren? Hiervoor zijn we op zoek naar een usability designer, die alle interacties in kaart brengt en zoekt naar verbetering in het proces. Dat kan invloed hebben op de manier waarop een jongere met de bot praat maar het kan ook invloed hebben op de manier waarop een zorgprofessional de data verkregen vanuit de bot inziet. Daarnaast zoeken we een een psycholoog die gaat verkennen hoe we door middel van de bot écht levens kunnen veranderen. Denk hierbij aan het formuleren van de juiste vraagstelling, gespreksstijl, duur van gesprekken, tijd, frequentie. Noem het maar op.

Contact persoon:

Levi van Dam

levi@garagebot.com