Dinsdag 23 oktober 2017

Op 19 oktober hebben we de tweede bijeenkomst van Garage2020-Friesland georganiseerd. Deze avond hebben we eerst een terugblik gedaan van de vorige bijeenkomst. Daarna hebben we een presentatie gevolgd door Job van ’t Veer over Design thinking en de gouden cirkel.

De Gouden Cirkel bestaat uit drie cirkels. De buitenste cirkel vertegenwoordigt het wat van een merk, de middelste cirkel staat voor het hoe van een merk en de binnenste cirkel staat voor het waarom van een merk. Het wat staat voor de producten of diensten die een organisatie verkoopt, dus letterlijk; wat doet het merk? Dat kunnen pannensets zijn, maar ook carpooldiensten of apps die bijhouden of je je smartphone gebruikt tijdens het fietsen.

Het hoe betekent hoe een organisatie iets doet. Gebruikt ze een unieke verkoopmethode? Worden de producten op een duurzame manier gemaakt, of zijn ze te recyclen? Is de fietsapp hip en eenvoudig te bedienen? Het waarom gaat over wat de organisatie drijft. Dat is niet ‘winst maken’, en dat is ook niet ‘zoveel mogelijk automobilisten op de fiets krijgen’. Voor het waarom van een organisatie moet je dieper zoeken; ‘de samenleving duurzamer maken’ is een antwoord, ‘een fitte en gezonde omgeving’ is er ook een.

Klik voor meer uitleg

Daarna is de groep gesplitst om vanuit deze kaders eerste ideeën te vormen waarover een Garage2020 project zou kunnen gaan.